BIP
Orkiestra Wojskowa w Krakowie
Adres, email, telefon, dojazd

Orkiestra Wojskowa w Krakowie

ul. Wrocławska 82

30-901 KRAKÓW

owkrakow@ron.mil.pl

 

SŁUŻBA DYŻURNA    +48 261 134 051

 

 DOWÓDCA KAPELMISTRZ  mjr  Dariusz  BYLINA              +48 261 134 288
ZASTĘPCA DOWÓDCY Kapelmistrz ppor Agata SWATKO     +48 261 134 280

ASYSTENT KAPELMISTRZA  st.chor.szt. Piotr ŁUKASIK        +48 261 134 280

 

 

 

KANCELARIA ORKIESTRY


SZEF  chor. Tomasz PIERWOCH          +48 261 134 289 tel/fax

st. chor. sztab. Czesław GÓRNISIEWICZ  +48 261 134 118  tel/fax

st. kpr. Michał JANKOWSKI                          0000000000000


 

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

  st. chor.  Tomasz  STĘPIEŃ        +48 261 134 218


Dowódca Orkiestry przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek,
w godz. 11.00 - 13.00, oraz 15.00 - 17.00, pokój nr 122

 
Dojazd:
Orkiestra stacjonuje na terenie 16-tego Batalionu Powietrznodesantowego
  
PŁATNIK:

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy

JW 3811

Rząska, ul. Krakowska 2

30-901 Kraków

tel: 261 135 441

NIP: 513-02-22-434

REGON: 121506645

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych