Orkiestra Wojskowa w Krakowie

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej Orkiestry Wojskowej w Krakowie prowadzi:

chor. Tomasz Suchowiejko
e-mail:    owkrakow@ron.mil.p

Orkiestra Wojskowa w Krakowie
ul. Wrocławska 82
30-901 KRAKÓW

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

  W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.
    Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do Orkiestry Wojskowej w Krakowie.

go-up
Kontakt

Orkiestra Wojskowa w Krakowie
Wrocławska 82
30-901 Kraków
tel. 261134280
fax. 261134289

    
  • BIP