Orkiestra Wojskowa w Krakowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DOWÓDZTWO
Dowódca Orkiestry Kapelmistrz mjr Dariusz BYLINA
Major Dariusz Bylina, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademii Muzycznej w Gdańsku (Studium Dyrygentury Orkiestr Dętych). Przed wstąpieniem do wojska śpiewał w Chórze Polskiego Radia w Krakowie.

Od 2 czerwca 1997 r. jest kapelmistrzem Orkiestry Wojskowej w Krakowie.

Zastępca Dowódcy ppor. Piotr FLIS ppor Piotr Flis W 2004 r. ukończył Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie fletu poprzecznego uzyskując tytuł magistra sztuki. W 2006 odbył przeszkolenie wojskowe dla absolwentów szkół wyższych  w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. W latach 2007 - 2019 był pierwszym flecistą Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego. W 2017 na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie uzyskał tytuł licencjata na kierunku dyrygentura (specjalność: dyrygentura symfoniczno – operowa), a w 2019 na tymże kierunku uzyskał tytuł magistra. W toku studiów współpracował z Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie oraz z Orkiestrą Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. 12 lipca 2019 ukończył Studium Oficerskie we Wrocławiu i uzyskał promocję na pierwszy stopień oficerski. Obecnie służy w Orkiestrze Wojskowej w Krakowie na stanowisku Zastępca Dowódcy – Kapelmistrz.
Asystent Dowódcy st. chor. szt. Piotr ŁUKASIK  st chor szt Piot Łukasik Urodzony w 1975 roku w Biłgoraju. Przygodę z wojskiem rozpoczął w 1991 roku zostając elewem Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku (klasa puzonu), które ukończył w roku 1996. Po szkole rozpoczął pracę w Orkiestrze Wojskowej w Krakowie, gdzie piastował różne funkcje. W latach 2000-2010 był Szefem-Tamburmajorem Orkiestry Garnizonowej w Krakowie. W 2011 roku po zmianach organizacyjnych w Orkiestrach Wojskowych został wyznaczony na stanowisko Asystenta Dowódcy Orkiestry. Jest absolwentem Wydziału Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 
Szef Orkiestry chor. Tomasz PIERWOCH   Absolwent Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku z 1996 r. i Akademii Realizacji Dźwięku w Warszawie. Stanowisko Szefa Orkiestry zajmuje od 2012 r. 
Tamburmajor st. chor. szt. Tomasz STRONIAS   Absolwent Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku i Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Stanowisko tamburmajora zajmuje od 2011 roku.
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Orkiestra Wojskowa w Krakowie
Wrocławska 82
30-901 Kraków
tel. 261134280
fax. 261134289

    
  • BIP